Hovedside/nyheter  
  Hva vi tror  
  Misjon  
  Du skal trenger et passord for dette  
 
 
AndrewEhrenzeller_skjerm_Agape
Atle

Atle Yndesdal besøker oss 27-28 februar

Noe av det som ligger meg på hjertet er å se at evangeliet får fremgang ved at nye bygder og byer blir nådd og at menigheter vokser frem, forteller Atle. Han har også stor glede av å undervise mennesker om Guds ord slik at menighetene kan bli sunne, varme og sterke innhøstningsredskaper i Guds rike.

– Jeg tror vår oppgave vil være å forløse de troende til den oppgaven de er kalt til, og å støtte og oppmuntre dem til å se mennesker med Guds øyne og møte dem med Guds hjerte ved Ordets forkynnelse. Det er spennende å kunne se at menighetens medlemmer når ut til samfunnet gjennom sitt kontaktnett på jobb, skole og vennekrets osv. På denne måten vil Guds rike stadig nå nye mennesker! Personlig opplever jeg at ilden i hjerte brenner og kallet er levende, så min bønn er at jeg må få kraft og visdom til å «fullføre mitt løp og bevare troen», sier Atle Yndesdal.

Andrew-Ehrenzeller-1

Andrew Ehrenzeller

Andrew Ehrenzeller kommer den 14 februar. Andrew er fra Florida, hvor han jobber som musikkpastor i Lakeland. Han har spilt og skrevet musikk fra han var liten. Han kommer sammen med sin kone og de vil lede lovsang og dele Guds Ord. Andrew har en fantastisk CD som heter Beauty Is What Remains. La den inspirere deg, og be Gud om å vise deg hva tekstene virkelig betyr.

Bibel

Ønsker du å lytte til søndagens tale på Sion?

Hør og bli velsignet her

Alle som ønsker det kan nå lytte til opptaket.

Gave til menigheten

Ønsker du å gi en gave til menigheten?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus, sier Herren.”

Gaver til menighetens hovedkasse: 3900.34.65083
Gaver til Hjelpesendingene til Ukraina: 3910.24.81376

Hjertelig takk for all støtte. Gud elsker en glad giver.

Hjelpesendingene til Ukraina

ancImg1084537708Pinsekirka Sion startet i 2004 opp et barmhjertighetsarbeid som gjelder innsamling og levering av nødhjelp til de fattigste familiene i sørvest Ukraina. Arbeidet  er koblet til et nettverk av mange menigheter i Ukraina, slik at hjelpen blir kanalisert gjennom lokale diakoner der nede. Arbeidet her ledes av pastor Anatolij Babenko i Strumok.

I 2011 er dette arbeidet blitt utvidet til å omfatte to nye byer i det nordvestlige Ukraina. Vi har blitt satt i kontakt med en familie i byen Dubno og gjennom disse videre til Pinsemenigheten i denne byen. Her har de startet en ny hjelpeorganisasjon som de kaller for “Ester”. I en oppstartingsfase vil de samarbeide med Hjelpeorganisajonen “Stefanus” som drives ut fra pinsemenigheten i byen Ternopil. Dette arbeidet ledes av ekteparet Tanja og Sergey Artsablyk. Sergey er medpastor i pinsemenigheten i Dubno.

Innsamling av klær, gode sko og andre nødvendige gaveartikkler foregår kontinuerlig, og menigheten disponerer eget lager på Ellingsøy, hvor vi har åpent for mottak hver tirsdag mellom kl. 19.00-20.00
Dersom dette tidspunktet ikke passer kan det tas kontakt i telefon med følgende personer:
Anne Lise Furnes 977.02611 eller Perny Moen 938.53719.

Kalender

14.02.2016 11:00

Søndagsgudstjeneste med Andrew Ehrenzeller

Andrew Ehrenzeller er fra Florida, hvor han jobber som musikkpastor i Lakeland. Han har spilt og skrevet musikk fra han var liten. Han kommer sammen med sin kone, og de vil lede oss i lovsang og dele Guds Ord.

21.02.2016 11:00

Søndagsgudstjeneste med Helge Furnes

27.02.2016 19:00

Kveldsmøte med Atle Yndesdal

28.02.2016 11:00

Søndagsgudstjeneste med Atle Yndesdal

02.03.2016 20:00

Årsmøte, menighetsmøte

Vi tror at

Vi tror at Jesus Kristus er Guds evige sønn, at Han ble født inn i denne verden, at Han døde på korset etter Skriftene, og at Han stod opp igjen fra de døde på den tredje dag etter Skriftene. Ved denne død forlikte Han verden med Gud idet Han tok på seg all verdens synd og skyld og betalte for den med sitt uskyldige og syndfrie liv.

Les mer om hva vi tror...

 

 

 

© 2001—2013 Abris IT Service